SIAM™ Foundation

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Opit koulutuksessa seuraavat asiat:

 • Ymmärrät SIAMin historian, toteuttamisvaihtoehdot ja hyödyt
 • Osaat hyödyntää SIAM:n käyttöönoton tiekarttaa
 • Osaat kuvata SIAMin erilaisia toteutusmalleja hyötyineen ja haasteineen
 • Osaat työskennellä tehokkaasti SIAMiin perustuvassa organisaatiossa
 • Osaat kuvata SIAMin hyödyt
 • Tunnistat paremmin parantamismahdollisuuksia organisaatiossasi
 • Ymmärrät prosessien teoriaa ja SIAM-ympäristön yleisimpien prosessien periaatteet
 • Ymmärrät SIAMin työkalujen käytön ja datan mahdollisuuksia ja haasteita  
 • Ymmärrät miten SIAMia hyödyntävää organisaatiota tulee hallita

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt organisaatiolle 

Service integration and management (SIAM) on johtamistapa, jonka suosio kasvaa nykypäivän monimutkaisessa hankintaympäristössä. Vaikuttavasti toteutettu SIAM auttaa organisaatioita integroimaan useita palveluntuottajia ja siten saavuttamaan mm. seuraavia hyötyjä: 

 • Parempien resurssien ja kyvykkyyksien hankkiminen 
 • Asiakasorganisaation kokema parempi palvelu
 • Resurssien optimoinnista ja kunkin alueen parhaiden palvelujen ja niiden tuottajien hyödyntämisestä seuraavat alemmat kustannukset 
 • Joustavuus ja skaalautuvuus
 • Parantunut laatu alemmilla kustannuksilla 

SIAM Foundation™ -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat että asiakkasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot ja toimintatavan omaksumisen hyödyt. Kurssilla opitun perusteella oman organisaation parantamismahdollisuudet osataan paremmin tunnistaa.

Haluatko oppia lisää SIAMista? Voit aloittaa lataamalla ilmaisen kirjan SIAM Foundation Body of Knowledge.

Kohderyhmä

Monitoimittajaympäristössä toimivat henkilöt, asiantuntijasta päätöksentekijöihin.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia. ITIL Foundationin tunteminen ja kokemus IT-palvelunhallinnasta suositeltavaa. 

Koulutuspäivän aikataulu

Koulutuspäivät klo 9–16.30. 

Valmentajat

Wakarun sertifioidut SIAM Foundation™ -valmentajat.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalina sähköinen materiaali PDF-muodossa. 

Sertifiointesti

Suosittelemme vahvasti käyttämään etänä tehtäviin sertifiointitesteihin omaa kannettavaa tietokonetta tai yrityksen hallinnoimien työaseman tapauksessa pyytämään adminoikeuksia kokeen suorituksen ajaksi. Etänä tehtävän kokeen aikana käytettävä ohjelma tarvitsee kameran, mikrofonin, näytön ja näppäimistön seurannan oikeudet. 

 • 40 monivalintakysymystä
 • Kieli: suomi / englanti
 • Suoritusaikaa 60 minuuttia
 • Joko paperilla tai sähköisesti
 • Läpipääsyvaatimus 26/40 pistettä

SIAM

SIAM™ eli Service Integration and Management on viitekehys ICT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi.

Monitoimittajaympäristöt ovat lisääntyneet vauhdilla. Monitoimittajaympäristössä liiketoiminta- ja IT-palveluiden käyttöönotto ja kehitys mutkistuu jatkuvasti, koska toimijoiden määrä kasvaa ja teknologian muuttumisen myötä myös erilaiset palvelunhallintamallit tulevat mahdollisiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhä laajemmin käytössä olevat erilaiset pilvipalvelut.

Käytännössä monitoimittajaympäristöissä suurimmiksi ongelmiksi ovat muodostuneet:

 1. Palvelun laatu
  1. Koska jokainen palveluketjun toimija on keskittynyt täyttämään omat sopimusvelvoitteensa asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset ja odotukset eivät välttämättä ole täyttyneet.
    
 2. Läpinäkyvyys ja vastuut
  1. Suuri määrä toimijoita saman palveluketjussa on johtanut ketjutettuihin palveluihin, läpinäkyvyyden puuttumiseen ja epäselviin vastuisiin.
    
 3. Kallis ja jäykkä hankinta
  1. Jäykät sopimusrakenteet sekä yhteisten työkalujen ja prosessien puuttuminen johtaa kalliisiin ja jäykkiin palveluihin, jotka eivät vastaa liiketoiminnan vaatimuksia tai odotuksia.
    
 4. Puutteellinen viestintä
  1. Läpinäkyvyyden puuttuminen sekä huonosti tuetut ja määritellyt prosessit johtavat liiketoiminnan vaatimusten ja odotusten puutteelliseen ymmärtämiseen sekä huonoon ja puutteelliseen viestintään.

Tehokas SIAM puuttuu jokaiseen yllä lueteltuun ongelmaan. Palveluintegraatio ja -johtaminen muuttavat koko palvelujen monitoimittajaympäristöjen hallinnan yksittäisten palveluiden ostamisesta koko palveluketjun hallintaan.

SIAM™ EKOSYSTEEMI

SIAM™ Foundaton Body of Knowledge (SIAM™ Foundaton BoK) määrittelee SIAM:n ekosysteemiin kolme tasoa:

 1. Asiakasorganisaation
 2. Palveluintegraattorin
 3. Palveluntarjoajat

SIAM KYVYKKYYDET

 1. Enterprise Architecture – Kokonaisarkkitehtuuri
 2. Policy and standards management – Toimintamallit ja standardit
 3. Procurement – Hankinta
 4. Contract management – Sopimusten hallinta
 5. Demand management – Kysynnän hallinta
 6. Financial and Commercial management – Talouden ja kaupallisen toiminnan hallinta
 7. Service portfolio management – Palveluportfolion haliinta
 8. Corporate risk management – Riskien hallinta
 9. Governance of the service integrator – Hyvä hallitotapa

SIAM™ LYHYT HISTORIA

Service integration and Management, eli SIAM™ termi on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja sen käyttö on laajentunut erityisesti UK Goverment SIAM™ Enterprise Model 2012 –julkaisun jälkeen. SIAM™ ei ole standardi tai kokoelma parhaita käytäntöjä. SIAM™ ”body of knowledge” on dokumentoitu ja julkaistu vuonna 2016 ja sitä päivitetään jatkuvasti. SIAM™-konseptia ovat käyttäneet toiminnassaan suuret palveluntarjoajat kuten IBM, TCS, Accenture, Cap Gemini, Infosys, CGI ja Tieto. Yhteistä suurten palveluntarjoajien näkökulmasta SIAM™-konseptin käytössä on että he suosittelevat ”Lead supplier/Prime Supplier” –tyyppisen rakenteen käyttöä jossa vastuu koko palveluketjusta annetaan yhdelle toimijalle mikäli asiakas ei sitä itse halua tai voi ottaa. Varsinkin ulkoistettujen palveluiden kohdalla asiakkailta saattavat puuttua tehtävään tarvittavat kompetenssit, henkilöstö, toimintamallit ja/tai järjestelmät.
 

SIAM™ is a registered trademark of EXIN Holding B.V. 2020 and BCS. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for SIAM™. 

Ohjelma

Päivä 1

 • Moduuli 0: Tervetuloa SIAM ® Foundation -kurssille
 • Moduuli 1: Johdanto Service Integration and Management -aiheeseen
 • Harjoitustehtävä 1
 • Moduuli 2: SIAM soveltamisen tiekartta
 • Harjoitustehtävä 2

Päivä 2

 • Moduuli 3: SIAM roolit ja vastuut
 • Harjoitustehtävä 3
 • Moduuli 4: SIAM Käytännöt
 • Harjoitustehtävä 4
 • Moduuli 5: SIAMia tukevat prosessit

 

(Päivä 3) - Julkisilla valmennuksilla valmennus kestää 2 päivää. 

 • Moduuli 5: SIAMia tukevat prosessit -jatkuu
 • Harjoitustehtävä 5
 • Moduuli 6: SIAMin haasteet ja riskit
 • Moduuli 7: SIAM ja muut viitekehykset
 • Tenttiin valmistautuminen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä