ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy

Kuvaus

ITIL® 4 Digital & IT Strategy (DITS) -valmennus tuo strategian luomisen ja sen johtamisen työkalut ITIL® 4 -ympäristöön. Valmennuksessa saat perustan digitalisaation sekä IT-strategioiden ymmärtämiseen sekä siihen, miten transformaatio vaikuttaa nykyaikaisiin palvelutuottajaorganisaatioihin.

Lähtökohtana on organisaation visio ja missio sekä miten nämä vaikuttavat digitaaliseen strategiaan sekä transformaatioon; kykyyn toimia nykyisessä liiketoiminnassa uudella tavalla tai tunnistaa uusia liiketoiminta-alueita. Tämä vaatii pohjalle laaja-alaista näkemystä ja sitä kautta strategiatyön avulla pystyy vaikuttamaan organisaation työmenetelmiin.

Valmennuksessa aiheita ei käsitellä vain teoreettisesti vaan sen lisäksi tehdään neljä eri harjoitustehtävää, joissa osallistujat hyödyntävät opittua tietosisältöä joko oman organisaation toiminnan kehityksessä tai erillisten harjoitusyrityksien toiminnan suunnittelussa. Harjoituksien tavoitteena on konkretisoida strategian vaikutus operatiiviseen toimintaan sekä miten hyödynnetään ITIL 4:n ohjaavia periaatteita (Guiding principles).
 

Reagoi häiriötekijöihin

Tavoitteena on ymmärtää miten pidetään liiketoiminta oikein kohdistettuna määritellyn asiakaskunnan kannalta – estetään häiriötekijöiden vaikutus toimintaan. Digi- ja IT-strategia auttaa organisaatioita myös arvioimaan digitaalista valmiutta ja sitä, miten teknologiaa voidaan ja pitäisi hyödyntää toiminnan tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Hallitse strategisia riskejä VUCA-ympäristöissä*

Digitaaliseen liiketoimintamalliin siirtyminen luo mahdollisuuksia, mutta lisää myös riskejä organisaatioille. Tämä sertifikaatti auttaa johtajia ja johtajiksi pyrkiviä tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan mahdollisuuksia ja riskejä, jotka liittyvät toimintaan yhä enemmän VUCA-ympäristöissä.

* VUCA kuvaa epävarmaa liiketoiminta, sosiaalista ja taloudellista ympäristöä, nykyään myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ekologista ympäristöä, jossa organisaatiot toimivat.

 • Volatile - epävakaa, ailahteleva
 • Uncertain - epävarma
 • Complex - monimutkainen
 • Ambigous - epäselvä

Valmennuksen hyödyt

ITIL 4: Digital and IT Strategy tuo lisää uusia näkökulmia ITIL 4 ohjeistukseen ja nostaa keskustelun ITIL konsepteista organisaation strategiselle tasolle. Kurssi auttaa IT:n ja digitalisaation johtajia vaikuttamaan strategisiin liiketoimintapäätöksiin ja edistämään niitä auttamalla:

 • Luomaan digitaalisen strategian, joka on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa
 • Ymmärtämään kuinka liiketoiminnan ja IT:n johtajat ympäri maailman vastaavat digitaaliseen murrokseen uudelleenmuotoilemalla yrityksen strategiaa, omaksumalla toimintamalleja ja jopa uudelleenmäärittämällä kokonaisia liiketoimintamalleja
 • Tutkimaan ITIL 4 viitekehyksen käyttöä tukemaan organisaatioita digitaalisen transformaationsa matkalla, palvelunhallinnan haasteiden ymmärtämisessä ja uuden teknologian hyödyntämisessä

Kurssi kattaa myös, miten ITIL voidaan integroida uusien käytäntöjen ja uuden teknologian kanssa mahdollisesti esiintulevien sisäisten ja ulkoisten haasteiden kohtaamiseksi.

Katso kurssin tutkintovaatimuksista tarkempi kuvaus käsiteltävistä aiheista.

Kohderyhmä

 • Henkilöt, jotka osallistuvat digitalisaatio ja/tai liiketoiminta- ja IT-strategioiden määrittelyyn ja toteutukseen
 • Ammattilaiset, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin, transformaatioon ja uusien/parannettujen IT-pohjaisten palveluiden kysynnän luomiseen ja hallintaan
 • Mm. Senior IT executives, Business executives, Leaders, Heads of Department, CxO

Valmennuksen aikataulu

3 päivää, kello 9–17

Esitietovaatimukset

ITIL® 4 Foundation sertifikaatti JA kandidaattien tulee pystyä todistamaan, että heillä on vähintään kolmen vuoden kokemus johtamisesta.

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Valmennuksen aikana tehdään harjoitustehtäviä, joiden muokkaamiseen tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen vaaditulla tasolla sekä sertifiointitestin läpäisy hyväksytysti ovat vaatimus sertifioinnin suorittamiselle.

Sertifiointi 

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa. 

ITIL® 4 -jatkovalmennukset

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkovalmennusta, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Moduulit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.


ITIL® 4 -laajennusmoduulit

ITIL® 4 -laajennusmoduulien avulla vastataan organisaatioiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Laajennusmoduulit, joissa ei ole esitietovaatimuksia, voit suorittaa myös ilman ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. Perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.


Katso esittelyvideo ITIL® 4 -jatkovalmennuksista

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.

 

Ohjelma

Kurssin ohjelma

Päivä 1

 • Welcome & Introductions
 • Key concepts
 • What is the vision?
 • Assignment 1

Päivä 2

 • Where are we now?
 • Where do we want to be and how do we get there?
 • Assignment 2
 • Take action!
 • Assignment 3
 • How do we know how we are progressing?

Päivä 3

 • How do we keep the momentum going?
 • Assignment 4
 • Digital leadership
 • Managing innovation and emerging technologies
 • Managing strategic risk
 • Structuring for digital business
 • Course closure

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä