ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management

Kuvaus

Business Relationship Management (BRM) on keskeinen osa palvelunhallintaa, koska sen avulla voidaan rakentaa ja ylläpitää vahvoja, arvoa tuottavia suhteita liiketoiminnan ja IT-palveluntarjoajien välillä. BRM:ssä keskitytään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä arvoa tuottavien ja luotettavien palvelujen kehittämiseen ja hallintaan. Tämä ITIL® 4 jatkokurssin oppien avulla voidaan entistä paremmin ylläpitää parempia kumppanuussuhteita ja sopimuksia, määritellä selkeämmin palveluja ja hallita odotuksia palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä. Hyvällä BRM-toiminnalla palveluntarjoajat voivat tarjota korkealaatuisempia palveluita, jotka täyttävät tai ylittävät asiakkaiden odotukset.  

Valmennuksessa perehdytään BRM:n käsitteisiin kuten sidosryhmäanalyysiin, vaatimusten hallintaa ja BRM:n mukaisiin rooleihin sekä vastuisiin. Valmennuksen jälkeen osallistujat kykenenvät arvioimaan ja mitaamaan organisaatioin kypsyyttä ja tunnistamaan toimenpiteitä BRM-valmiuksien kehittämiseksi. Valmennuksen käytyään osallistujilla on hyvät lähtökohdat suorittaa ITIL® 4 Specialist BRM -sertifiointitesti. Wakarun kattava tenttipreppausmateriaali ja kokeneet valmentajamme ovat onnistumisesi tukena.

Valmennuksen hyödyt 

 • Ymmärrät kokonaisvaltaisesti modernien IT- ja digitaalisia palveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa sekä sidosryhmien roolia liiketoimintasuhteiden hallinnassa 
 • Otat haltuusi BRM:n periaatteet, termit ja käsitteet 
 • Saat tietoa, kuinka tieto ja teknologia tukevat ja mahdollistavat BRM:n 
 • Osaat soveltaa BRM-malleja ja tekniikoita 
 • Todennat osaamisesi kansainvälisellä ITIL® 4 -sertifioinnilla

Kohderyhmä 

Valmennus soveltuu asiantuntijoille, jotka työskentelevät asiakkaiden vaatimusten, palvelujen transformaation ja uusien/parannettujen IT-pohjaisten palveluiden kysynnän hallinnan sekä kehittämisen parissa. Uusimman ITIL® 4 -version valmennuksella voit myös päivittää jo aiemmin hankitun palvelunhallinnan osaamisen.  

Sisältö 

 • Johdanto ITIL® 4 Business Relationship Managementiin 
 • Arvovirrat ja prosessit 
 • Organisaatio ja ihmiset 
 • Informaatio ja teknologia  
 • Kumppanit ja toimittajat 
 • BRM kyvykkyyden kehittäminen 
 • Tenttiin valmistautuminen  

Valmennuksen aikataulu 

2 päivää, kello 9–17  

Esitietovaatimukset 

ITIL® 4 Foundation -sertifikaatti

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Valmennuksen aikana tehdään harjoitustehtäviä, joiden muokkaamiseen tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen vaaditulla tasolla sekä sertifiointitestin läpäisy hyväksytysti ovat vaatimus sertifioinnin suorittamiselle.

Sertifiointi 

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa. 

ITIL® 4 -jatkovalmennukset

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkovalmennusta, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Moduulit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.


ITIL® 4 -laajennusmoduulit

ITIL® 4 -laajennusmoduulien avulla vastataan organisaatioiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Laajennusmoduulit, joissa ei ole esitietovaatimuksia, voit suorittaa myös ilman ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. Perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.


Katso esittelyvideo ITIL® 4 -jatkovalmennuksista

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä