ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management

Kuvaus

IT Asset Managementin tarkoitus palvelunhallinnassa on tukea IT-omaisuuden ostoja, uudelleen käyttöä, poistoa ja myyntiä koskevaa päätöksentekoa. IT Asset Management -osaaminen mahdollistaa arvonluonnin maksimoinnin sekä tehokkaan ja ennakoivan kustannus- ja riskienhallinnan. Lisäksi sillä varmistetaan, että palvelut täyttävät säädösten ja sopimusten mukaiset vaatimukset. ITAM liittyy myös kiinteästi organisaation kestävän kehityksen ratkaisuihin.

Valmennuksessa perehdytään IT Asset Managementin käsitteisiin, toimintamalleihin ja analyyseihin, joiden avulla on mahdollista arvioida ja kehittää oman organisaation ITAM-valmiuksia.  Valmennuksen käytyään osallistujilla on hyvät lähtökohdat suorittaa ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management -sertifiointitesti. Wakarun kattava tenttipreppausmateriaali ja kokeneet valmentajamme ovat onnistumisesi tukena.  

Valmennuksen hyödyt 

 • Ymmärrät kokonaisvaltaisesti modernien ja digitaalisia palveluja tuottavien organisaatioiden IT omaisuuden hallintaa osana kestävää liiketoimintaa 
 • Otat haltuusi ITAM:n periaatteet, termit ja käsitteet 
 • Saat tietoa, kuinka tieto ja teknologia tukevat ja mahdollistavat BRM:n 
 • Todennat osaamisesi kansainvälisellä ITIL® 4 -sertifioinnilla 

Kohderyhmä 

Valmennus soveltuu asiantuntijoille jotka toimivat IT omaisuudenhallinnan parissa. Rooli voi sisältää taloudenhallinnan, riskien tai jatkuvuudenhallinnan tehtäviä. Uusimman ITIL® 4 -version valmennuksella voit myös päivittää jo aiemmin hankitun palvelunhallinnan osaamisen.    

Sisältö 

 • Johdanto ITIL® 4 IT Asset Managementiin
 • Määritelmät ja ITAMin tarkoitus
 • Arvovirrat ja prosessit
 • Organisaatio ja ihmiset
 • Informaatio ja teknologia
 • Kumppanit ja toimittajat
 • ITAM kyvykkyyden kehittäminen
 • Tenttiin valmistautuminen

Valmennuksen aikataulu 

2 päivää, kello 9–17  

Esitietovaatimukset 

ITIL® 4 Foundation -sertifikaatti

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Valmennuksen aikana tehdään harjoitustehtäviä, joiden muokkaamiseen tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen vaaditulla tasolla sekä sertifiointitestin läpäisy hyväksytysti ovat vaatimus sertifioinnin suorittamiselle.

Sertifiointi 

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa. 

ITIL® 4 -jatkovalmennukset

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkovalmennusta, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Moduulit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.


ITIL® 4 -laajennusmoduulit

ITIL® 4 -laajennusmoduulien avulla vastataan organisaatioiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Laajennusmoduulit, joissa ei ole esitietovaatimuksia, voit suorittaa myös ilman ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. Perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.


Katso esittelyvideo ITIL® 4 -jatkovalmennuksista

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä