ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT

Kuvaus

Miten onnistutaan kestävän kehityksen tavoitteiden yhteensovittamisessa digitalisaatio- ja IT-strategioiden kanssa? IT-palveluiden tuottamisen ennustetaan vastaavan jopa 20 prosenttia maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä ja sen vuoksi johtajat ja ammattilaiset etsivät ennakoivasti tapoja vastata tähän haasteeseen.

Valmennuskokonaisuus on yksi ITIL® 4 laajennusmoduuleista. Sisältö on kehitetty tukemaan IT-ammattilaisia, jotka haluavat ymmärtää miten IT ja digitaaliset palvelut vaikuttavat ympäristötekijöihin sekä tutkia mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa niihin positiivisesti.

Valmennus ei vaadi ennakkotietoja tai suoritettua ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. ITIL® 4 -kehyksen keskeiset käsitteet käsitellään osana valmennusta, joten oppiminen ja sertifioituminen ei ole riippuvainen aikaisemmista valmennuksista.

Valmennuksen hyödyt

 • Opit käyttämään ITIL:n ohjaavia periaatteita arvoa tuottavien kestävien digitaalisien tuotteiden ja palveluiden luomisessa.
 • Saat tietoa kestävän kehityksen huomioimisesta organisaatiossa sekä tiedon soveltamisessa
 • Lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua siitä, mitä kestävä kehitys heille merkitsee ja miten voidaan paremmin hyödyntää IT:tä organisaation eri tasoilla
 • Ymmärrät ja voit vastata VUCA*-mallin kuvaamiin haasteisiin strategioiden, hankintojen, tuotteiden ja käytäntöjen avulla
  • Volatile – epävakaa, ailahteleva
  • Uncertain - epävarma
  • Complex - monimutkainen
  • Ambigous – epäselvä
 • Saat pohjaa kestävän kehityksen keskeisiin periaatteisiin
 • Saat perusteet kustannus-hyötyanalyysille, jossa tunnistat mahdolliset riskit ja mahdollisuudet parhaiden käytäntöjen avulla

* VUCA-malli kuvaa epävarmaa liiketoiminta, sosiaalista ja taloudellista ympäristöä, nykyään myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ekologista ympäristöä, jossa organisaatiot toimivat.

Valmennus tuo esille kestävän kehityksen keskeisiä kompetensseja ja kykyjä, joita palveluorganisaatioiden tulee kehittää ja kasvattaa tiimeissä, jotta voivat vastata tehokkaasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Kokonaisuus käsitellään jatkuvan parantamisen mallin avulla, jolloin vaihe kerrallaan opitaan huomioimaan kestävä kehitys lähtien jo organisaation strategiasta.

Kohderyhmä

IT-palveluhallinnan päätöksentekijät, kehittäjät sekä tuottajat

Valmennuksen aikataulu

3 päivää, kello 9–17

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia. Valmennukseen ja sertifiointitenttiin voi osallistua ilman ITIL® 4 Foundation -sertifiointia.

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Sertifiointi 

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa. 

ITIL® 4 -jatkovalmennukset

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkovalmennusta, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Moduulit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.


ITIL® 4 -laajennusmoduulit

ITIL® 4 -laajennusmoduulien avulla vastataan organisaatioiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Laajennusmoduulit, joissa ei ole esitietovaatimuksia, voit suorittaa myös ilman ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. Perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.


Katso esittelyvideo ITIL® 4 -jatkovalmennuksista

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.

Ohjelma

3 päivän valmennus, valmennuspäivät 9-16

 • Welcome
 • ITIL 4 Foundation recap
 • Introduction & Key concepts
  • E.g. 17 UN sustainable development goals
  • The trible bottom line (Economic growth / Social progress / Environmental stewardship)
 • Sustainability with Continual improvement model
 • What is the vision?
  • Eg. Sustainability vision, materiality assessment
  • UN Global compact principles
 • Where are we now?
  • Understanding the context
  • Assessments; Materiality, Sustainability risk…
 • Where do we want to be?
  • Desired outcomes
  • Addressing possible problems
  • Agreeing and communicating objectives
  • Ensuring measurable improvements
 • How do we get there?
  • How to achieve the agreed sustainability objectives
  • Needed resources and how to obtain them
  • Funding
  • Sustainability plans communication, discussing and agreeing
 • Take action
  • Onboarding all stakeholders and their responsibilities
  • Actions are fulfilled based on plans, managed, and adjusted
 • Did we get there?
  • Is the organization moving to agreed direction and is it still correct?
  • Are we achieving intended results
  • Organisations performance comparison with relevant benchmarks
  • Does the organization have reliable information for decision making?
 • How do we keep the momentum going?
  • Informing stakeholders
  • Lessons learned – and analysed
  • Plannign for next iteration
 • Conclusion and wrap up

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä